O nama

Odbor za mlade Hrvatske biskupske konferencije na čelu s biskupom Mijom Gorskim, čine povjerenici za mlade svih 16 nad/biskupija te predstavnici redovničkih zajednica koje se bave mladima: franjevci, isusovci, salezijanci te predstavnica redovnica delegirana od Redovničke unije. Svaka nad/biskupija ima svoje povjerenstvo za mlade koje u sklopu svog pastoralnog djelovanja kreira rad s mladima u svojoj nad/biskupiji za tekuću godinu.

Prvi predsjednik Odbora HBK za mlade od osnivanja Odbora pa do jeseni 2010., bio je mons. Ante Ivas, biskup šibenski. Za njegova predsjedanja pokrenut je Ured HBK za mlade. Za vrijeme njegova djelovanja u Uredu su pokrenuti    projekti:− Nacionalni susret hrvatske katoličke mladeži (Osijek 2002., Šibenik 2004., Pula 2006., Varaždin 2008., Zadar 2010.)− Formacija animatora programa ˝Mladi za mlade˝ (Temeljna formacija i specijalizacija u gotovo svim nad/biskupijama, formacija animatora instruktora, te Animatorsko ljeto) − U suradnji sa SKAC-om pokrenut je projekt Modrave.
Biskupu Ivasu neizmjerno zahvaljujemo za sve što je svojim zalaganjem, upornošću i požrtvovnošću te nadasve velikom LJUBAVLJU za mlade obilježio gotovo desetljeće pastorala mladih u Hrvatskoj.

 

Drugi predsjednik Odbora HBK za mlade je Mons. Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački. Najprepoznatljiviji projekti za vrijeme njegova dosadašnjeg djelovanja jest bdijenje mladih sa Svetim Ocem na Trgu bana Josipa Jelačića 4. lipnja 2011.

Papa Benedikt XVI. imenovao je Miju Gorskoga, kanonika Prvostolnog kaptola zagrebačkog i ravnatelja Nadbiskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika, pomoćnim biskupom zagrebačkim i dodijelio mu titulu naslovnog biskupa Epidauruma (Cavtat). Na blagdan sv. Tome apostola (3. srpnja 2010.) u zagrebačkoj ga je katedrali zaredio kardinal Josip Bozanić.

Mons. Mijo Gorski rođen je 17. rujna 1952. u Gori Veterničkoj. Završio je Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu, a u hrvatskoj je metropoli i diplomirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Za svećenika Zagrebačke nadbiskupije zaređen je 1977. Među ostalim, bio je upravitelja župe sv. Mateja u Dugavama i sv. Anastazije u Samoboru, dekan Okićkoga dekanata, župnik župe sv. Blaža u Zagrebu, rektor Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa. Član je Prezbiterskog vijeća i Zbora savjetnika Zagrebačke nadbiskupije.

URED HBK ZA MLADE 

Ured je osnovan 2002. te mu je do 2004. voditeljica bila Dijana Mlinarić. Od 2004. do 2008. voditeljica Ureda bila je Ivana Petrak. Voditeljica Ureda HBK za mlade od kraja 2008. godine je Ivana Čogelja.
Zadaće Ureda su:
– informirati i koordinirati Odbor za mlade
– izvještavati i u suradnji s Odborom donositi prijedloge Hrvatskoj biskupskoj konferenciji
– surađivati sa svim tijelima i ustanovama HBK – surađivati sa sličnim ustanovama u inozemstvu
– stvarati arhivu i bazu podataka o svim aktivnostima za mlade
– informirati javnost (osobito mlade) o svim događajima i aktivnostima
– poticati međusobno povezivanje i koordinaciju mladih – poticati i predlagati nove ideje i oblike pastorala mladih

Programi Ureda:
Program formacije animatora “Mladi za mlade”
Voditeljica programa: Barbara Mirković
Uskrs fest
Susret hrvatske katoličke mladeži
Međunarodni susreti   
¤ Svjetski dan mladih
¤ Hodočašće povjerenja na zemlji – Taizé
¤ Agora dei giovani del Mediterraneo
Koordinatorica: Viktorija Erjavec
Internet stranica 
Portal uređuje: Branimir Pervan

Vanjski suradnici:
S. Maja Dolenec KMP
Dijana Beganović
Ana Čurković
Duje Gale

Petar Mijić
Ivan Dominik Iličić
Ivana Petrak
Marin Skoklev
Karmela Tomašević
Lucija Vukoja
Branimir Pervan
Marija Lovrić
Igor Vrbanić
U Uredu postoji sve veći broj mladih ljudi koji su izrazili svoju spremnost na pomoć u projektima, programima, akcijama, te im se od srca ZAHVALJUJEMO!!!
Među njima posebno ističemo bivše suradnike koji su svojim znanjem i osobnošću a najviše dobrom voljom pridonijeli širokom spektru djelovanja Ureda: 

Voditelji programa “Mladi za mlade”
Dunja Vili (2002. – 2004.)
Dunja Hohnjec (Dawidowsky)  (2002. – 2004.)
Karmela Tomašević  (2004. – 2008.)
Marin Skoklev ( 2008. – 2011.)
Petra Juriša (2011. – 2015.)
Barbara Mirković (2015. do sada)

Tajnici Uskrs festa
Ivana Petrak (2004.)
Zvonimir Zelenika (2005. i 2006.)
Anita Ivanović (2007. i 2008.)
Antonija Klobučar (2009.)
Marija Ćališ (2010. i 2011.)
Kristina Rubić (2012.)
Ivana Čogelja (2013.)
Katarina Jakara (2014.)
Dorotea Novosel (2015.)

Međunarodni susreti
Tomislava Kekez  (2002. i 2003.)
Diana Tikvić (Samardžić) (2005. – 2008.)

Mladen Praljak (2008. – 2011.)
Viktorija Erjavec (2011. do sada)

Web portal Ureda
Krunoslav Golubić (2002. – 2004.)
Zvjezdan Lice (2004. – 2005.)
Ivan Dinjar (2005. – 2011.)
Mario Koluder (2011. – 2014.)
Branimir Pervan (2014. – do sada)

Razno
Pave Radman (2002. – 2004.)

Projekti koje gotovo sve nad/biskupije organiziraju:
Biskupijski dan mladih
Formaciju animatora
Duhovne obnove
Razne tribine
Planinarski križni put
Taizé molitve i odlazak na Hodočašća povjerenja na zemlji za novu godinu, te odlazak u Taizé tijekom ljeta
Sabor mladih Hodočašća
Ljetovanja za djecu i mlade

A svi vi, na području cijele Hrvatske i šire, koji biste željeli ponekad ili trajnije pomoći Crkvi i mladima, steći iskustvo i osobni rast u vjeri i zajedništvu, možete postati članovi volonteri Ureda HBK za mlade.

Za detaljnije informacije kontaktirajte:
Ured HBK za mlade
Ksaverska cesta 12 a
10000 Zagreb
Telefon: + 385 (1) 563 50 35
E-mail: mladi@hbk.hr
NAŠA VRATA SU VAM OTVORENA
ZA PRIJATELJSTVO I SURADNJU!!!!