Održan sastanak Odbora HBK za mlade

by | Apr 9, 2021 | novosti

Izazovi u radu s mladima u kontekstu apostolske pobudnice pape Franje „Christus vivit“ bila je središnja tema sastanka Odbora Hrvatske biskupske konferencije za mlade održanog u ponedjeljak 16. rujna u Zagrebu pod predsjedanjem predsjednika toga Odbora zagrebačkog pomoćnog biskupa Mije Gorskog.

Na sastanku se razgovaralo i o programu Mladi za mlade, pripremama za Susret hrvatske katoličke mladeži u Zagrebu 2020. godine, završnici katoličkih malonogometnih liga u Varaždinskoj biskupiji, ljetnim kampovima za mlade te o Uskrs festu. Najavljen je i Taize ekumenski susret mladih u Wroclawu koji će se održati u prosincu.

Ured HBK za mlade

Ksaverska cesta 12A 10000 Zagreb