Projekt “Mladi za mlade” proizašao je iz dugogodišnjeg iskustva salezijanaca u radu s mladima i svijesti Odbora za mlade za sve očitijom potrebom formiranja mladih koji će na pravilan i zdrav vjernički način doprinositi izgradnji župne zajednice. Svijet u kojem žive današnji mladi prepun je kontradiktornih pritisaka i utjecaja te je mladom čovjeku potrebna podrška u vjerskom odgoju i izgradnji ljestvice ispravnih vrednota s kojima će odgovorno živjeti kršćanski svjetonazor. Formacija animatora jedan je od konkretnih odgovora na spomenute potrebe unutar katoličke zajednice.

Svrha je projekta:

  • Jačanje katoličkog identiteta i samosvijesti mladih za aktivno i odgovorno sudjelovanje u Crkvi i društvu.
  • Poziv i osnaživanje mladih kako bi razvili i dijelili vlastite talente, osobito među svojim vršnjacima.
  • Poticanje i potpora različitih programa na biskupijskim, dekanatskim i župnim razinama.
  • Protok informacija i iskustava na svim razinama.

Projekt “Mladi za mlade” sastoji se od nekoliko razina formacije mladih čovjeka:

A) Temeljna formacija animatora
B) Opća specijalizacija animatora
C) Specijalizacija animatora instruktora
D) Duhovne obnove za animatora instruktore

 

Temeljna formacija animatora

Program Temeljne formacija animatora sastoji se od pet vikend susreta (od petka navečer do nedjelje prijepodne) tijekom kojih se obrađuju različite tematske cjeline važne za osobni rast i razvoj, vjerski rast, te metode i tehnike koje će osposobiti sudionike za vođenje grupa mladih u svojim župnim zajednicama.

Svaka tematska cjelina odrađuje se tijekom jednog cijelog vikenda formacije, a cjeline su sljedeće:

  1. Animacija – Tko? Što? Kako?
  2. Identitet animatora
  3. Mjesto i pripadnost animatora u zajednici
  4. Vještine/sposobnosti animatora za rad u grupi
  5. Duhovna dimenzija animatora