Odbor za mlade Hrvatske biskupske konferencije

ODGOVORNI U PASTORALU MLADIH U NAD/BISKUPIJAMA I REDOVNIČKIM ZAJEDNICAMA
 
 
ZAGREBAČKA METROPOLIJA
 
Zagrebačka nadbiskupija
povjerenik: vlč. Ivan Valentić
adresa: Kaptol 31, 10000 Zagreb
telefon:  01/4894 866         M: 099 200 4486
e-mail:  povjerenikzg@gmail.com
web: pastoralmladih.hr
Varaždinska biskupija
povjerenik: vlč. Tihomir Kosec
adresa: Zagrebačka 3, 42000 Varaždin
telefon: 042 314 155
e-mail: tkosec@gmail.com
web: mladi-vz.com
Bjelovarsko-križevačka biskupija
povjerenik: vlč. Zoran Grgić
adresa: Trg Eugena Kvaternika 5,
10340 Vrbovec
telefon: 098 708 193
e-mail: mladibjkz@gmail.com
Sisačka biskupija
povjerenik: vlč. Ivan Grbešić
adresa: Župni ured Pohoda BDM, Petrinjska 9, 44 000 Sisak
telefon: 099 231 0006
e-mail: ivan_grbesic@yahoo.com
web: mladisb.hr
Križevačka eparhija
povjerenik: o. Danijel Hranilović
adresa: Kaptol 20
10 000 Zagreb
telefon: 098 614 633
e-mail: mladieparhije@gmail.com
 
RIJEČKA METROPOLIJA
Riječka nadbiskupija
povjerenik: don Josip Pende
adresa: Ivana Pavla I, 51000 Rijeka
telefon: 051 315 254
e-mail: josip.pende2@gmail.com
web: ri-nadbiskupija.com
Krčka biskupija
povjerenik: don Marin Hendrih
adresa: Antuna Mahnića 18, 51 500 Krk
telefon: 091 400 48 40
e-mail: mhendrih@gmail.com
 
Porečko-pulska biskupija
povjerenik: don Dalibor Pilekić
adresa: Roč 27, 52425 Roč
telefon: 095  907 82 73
e-mail: pilekicd@yahoo.com
Gospićko-senjska biskupija
povjerenik: vlč. Josip Šimatović
adresa: Sv. Nikole b.   53 234 Udbina
telefon: 053 753 332
e-mail: josip.gacka@gmail.com
 
ĐAKOVAČKO-OSJEČKA METROPOLIJA
Đakovačko-osječka nadbiskupija
povjerenik: vlč. Mario Žigman
adresa: Štrosmajerova 6, 31 400 Đakovo
M:095 520 7095
e-mail: m.zigman6@gmail.com
web: djakovo.hbk.hr/mladi
Požeška biskupija
povjerenik: vlč. Krunoslav Siroglavić
adresa: Hrvatski Papinski zavod sv. Jeronima Rim
telefon: 091 532 53 19
e-mail: sirky.ks@gmail.com 
 
ZADARSKA NADBISKUPIJA
povjerenik: vlč. Zvonimir Mikulić
Trg sv. Stošije2,23000 Zadar

mob: 091 190 42 52  

tel: 023 331 336

e-mail: zvonimir.mikulic@gmail.com
 
SPLITSKA METROPOLIJA
Splitsko-makarska nadbiskupija
povjerenik: don Mihael Prović
adresa: Poljana kn. Trpimira 7, p.p.328, Split
telefon: 021 407 517
e-mailmihael.provic@gmail.com
web: mladisplit.com
Šibenska biskupija  
povjerenik: don Grabriel Jagarinec  
adresa: Trg Male Gospe 4, 22000 Šibenik  
telefon: 091 584 56 87  
e-mail: j.gabrijel@yahoo.com  
web: sibenska-biskupija.hr  
Hvarsko-bračko-viška biskupija
povjerenik:
adresa: 
telefon:
e-mail:
 
Dubrovačka biskupija
povjerenica: Ana Marčinko
adresa: Poljana Paška Miličevića 4,
20000 Dubrovnik
telefon: 091 557 971
e-mail: ana.marcinko@gmail.com
web: mladi-dbk.com
* * *  PRIDRUŽENI ČLANOVI ODBORA  * * *
Vrhbosanska nadbiskupija
povjerenik: vlč. Šimo Maršić
adresa: Gatačka 18, 71000 Sarajevo
telefon: +387 632 84 245
e-mail: mladibkbih@gmail.com
web: mladicentar.org
Kotorska biskupija
povjerenik: don Dejan Turza
adresa: Ordinarijat Kotorske biskupije 336,
Stari grad, Crna Gora
telefon: +382 69 937 103
e-mail: tdejan1@gmail.com
Banjalučka biskupija
povjerenik: vlč. Boris Ljevak
adresa: 
telefon: 
e-mail: boriscomo88@gmail.com
 
Mostarsko-duvanjska biskupija
povjerenik: don Mladen Šutalo
adresa: Kneza Višeslava 2, Mostar BIH
telefon: +387 63 890 796
e-mail: donmladen@gmail.com
   
                                                                                             * * *
                                              REDOVNIČKE ZAJEDNICE U PASTORALU STUDENATA i MLADIH
Studenti (Zagreb)
studentski kapelan: don Damir Stojić SDB
adresa: Jarun 1, 10000 Zagreb
e-mail: damir.stojic@gmail.com
web: studentski-pastoral.com
Salezijanci 
povjerenik: don Danijel Vidović SDB
adresa: Omiška 8, 10000 Zagreb
e-mail: donboscomladi@gmail.com
salezijanskamladez.com
Franjevci
povjerenik: fra Filip Đurđević OFM
adresa: Kaptol 9, 10000 Zagreb

M: 092 334 63 68

e-mail: filip.durdevic@gmail.com
frama-portal.com
Isusovci 
povjerenik: p. Tomislav Rukavina
adresa: Palmotićeva 31, 10000 Zagreb
telefon: 01 480 30 22
e-mail: rukavinasj@gmail.com
skac.hr
Redovnice 
povjerenica: s. Damjana Barbarić
adresa: Uršulinska 3, 42000 Varaždin
telefon: 042 403 555
e-mail: damjana@ursulinke.hr
ursulinke.hr

Predsjednik Odbora HBK za mlade: Mons. Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački

Voditeljica ureda: Ivana Čogelja