Animatori instruktori

 

«Mlade osobe trebaju primarno i direktno postati apostoli mladih vježbajući taj apostolat između i kroz sebe te uklapajući se u socijalnu okolinu u kojoj žive i djeluju.» 

                                                                                                                           Drugi Vatikanski koncil

Identitet

 

Specijalizacija animatora instruktora je program kojima animatorima sa završenom Općom specijalizacijom omogućuje osposobljavanje za vođenje Temeljne formacije i Opće specijalizacije animatora.

 

Na formaciji mogu sudjelovati oni animatori koji nakon Opće specijalizacije steknu dvogodišnje iskustvo rada u župi i nad/biskupiji, a sudjelovanje će mu odobriti povjerenik za mlade njegove nad/biskupije.

 

Ciljevi specijalizacije:

 

– detaljno upoznavanje s programom projekta «Mladi za mlade»

 

– jačanje i širenje katoličkog identiteta i samosvijesti mladih za aktivno i odgovorno sudjelovanje u Crkvi i društvu

 

– naučiti kako zainteresirati, organizirati i izvoditi edukaciju mladih

 

– osposobiti se za vođenje projekata za mlade na razini nad/biskupije i nacionalnoj razini

 

– bolji protok informacija na razini Ured – (nad)biskupija

 

– pomoć pri organizaciji projekata u nad/biskupijskim povjerenstvima za pastoral mladih

 

Na području Hrvatske: povezivanje svih animatora iz svih nad/biskupija i njihovo organizirano djelovanje. To u budućnosti može biti jezgra mreže mladih koji pomažu u pastoralu i osmišljavanju programa kako bi Projekt temeljne formacije animatora zaživio na području cijele Hrvatske.

 

Tko može biti animator instruktor?

 

– animator koji je prošao Temeljnu formaciju i Opću specijalizaciju animatora

– animator koji najmanje dvije godine aktivno sudjeluje u radu svoje župne zajednice

– animator koji je aktivan na nad/biskupijskoj razini

– animator koji je oduševljeni vjernik i koji želi prenositi svoje iskustvo vjere i rada drugima

 

Realizacija

 

Program specijalizacije animatora instruktora zamišljen je u trajanju od sedam dana tijekom kojeg polaznici prolaze program temeljne formacije i specijalizacije. Sadržaji interaktivnih radionica su sljedeći: neverbalna komunikacija, suvoditeljstvo, vođenje grupe, izlaganje, kako se vodi vrednovanje, kako napisati projekt, kritičko promatranje, mediji, reklame, kako voditi sastanak i sl.

 

2004./05. održana je prva specijalizacija animatora instruktora na kojoj je sudjelovalo 30 animatora iz Šibenske, Porečko-pulske, Požeške, Varaždinske, Srijemske i Đakovačko-osječke nad/biskupije.

 

2007./08. održana je druga specijalizacija animatora instruktora na kojoj su sudjelovala 34 animatora održana je za dvije regije, sjevernu i južnu. Sjeverna obuhvaća Varaždinsku, Požešku, Srijemsku i Đakovačko-srijemsku nad/biskupiju. Južna obuhvaća Šibensku, Dubrovačku, Zadarsku i Splitsko-makarsku nad/biskupiju, te Salezijanske provincije.

 

2010./11. održana je treća specijalizacija animatora instruktora na kojoj je sudjelovalo 30 animatora iz Šibenske, Varaždinske, Srijemske, Đakovačko-osječke, Zagrebačke, Vrhbosanske nad/biskupije i Salezijanske provincije.

 

2013./14.  održana je u Zagrebu četvrta specijalizacija animatora instruktora u organizaciji Ureda HBK za mlade. Sudjelovalo je 32 animatora instruktora.

 

 

2016./2017. održana je na Plitvičkim jezerima peta specijalizacija animatora instruktora. Tečaj je prošlo 40 mladih.

 

Ured HBK za mlade