Gdje smo

Kontakt

Ured HBK za mlade
Ksaverska cesta 12A
10000 Zagreb
Telefon i fax: + 385 (1) 563 5035
E-mail: mladi@hbk.hr

Linkovi

Hrvatska biskupska konferencija

Dikasterij za laike, obitelj i život

Nova Eva