Animatori instruktori

«Mlade osobe trebaju primarno i direktno postati apostoli mladih vježbajući taj apostolat izmeđui kroz sebe te uklapajući se u socijalnu okolinu u kojoj žive i djeluju.»

 
II. Vatikanski koncil
 
Identitet
 
Specijalizacija animatora instruktora je program kojima animatorima sa završenom Općom specijalizacijom omogućuje osposobljavanje za vođenje Temeljne formacije i Opće specijalizacije animatora.
 
Na formaciji mogu sudjelovati oni animatori koji nakon Opće specijalizacije steknu dvogodišnje iskustvo rada u župi i nad/biskupiji, a sudjelovanje će mu odobriti povjerenik za mlade njegove nad/biskupije.
 
Ciljevi specijalizacije:
 
– detaljno upoznavanje s programom projekta «Mladi za mlade»
 
– jačanje i širenje katoličkog identiteta i samosvijesti mladih za aktivno i odgovorno sudjelovanje u Crkvi i društvu
 
– naučiti kako zainteresirati, organizirati i izvoditi edukaciju mladih
 
– osposobiti se za vođenje projekata za mlade na razini nad/biskupije i nacionalnoj razini
 
– bolji protok informacija na razini Ured – (nad)biskupija
 
– pomoć pri organizaciji projekata u nad/biskupijskim povjerenstvima za pastoral mladih
 
Na području Hrvatske: povezivanje svih animatora iz svih nad/biskupija i njihovo organizirano djelovanje. To u budućnosti može biti jezgra mreže mladih koji pomažu u pastoralu i osmišljavanju programa kako bi Projekt temeljne formacije animatora zaživio na području cijele Hrvatske.
 

 

Tko može biti animator instruktor?
 
– animator koji je prošao Temeljnu formaciju i Opću specijalizaciju animatora
– animator koji najmanje dvije godine aktivno sudjeluje u radu svoje župne zajednice
– animator koji je aktivan na nad/biskupijskoj razini
– animator koji je oduševljeni vjernik i koji želi prenositi svoje iskustvo vjere i rada drugima
 
Realizacija
 
Program specijalizacije animatora instruktora zamišljen je u trajanju od sedam dana tijekom kojeg polaznici prolaze program temeljne formacije i specijalizacije. Sadržaji interaktivnih radionica su sljedeći: neverbalna komunikacija, suvoditeljstvo, vođenje grupe, izlaganje, kako se vodi vrednovanje, kako napisati projekt, kritičko promatranje, mediji, reklame, kako voditi sastanak i sl.
 
2004./05. održana je prva specijalizacija animatora instruktora na kojoj je sudjelovalo 30 animatora iz Šibenske, Porečko-pulske, Požeške, Varaždinske, Srijemske i Đakovačko-osječke nad/biskupije.
 
2007./08. održana je druga specijalizacija animatora instruktora na kojoj su sudjelovala 34 animatora održana je za dvije regije, sjevernu i južnu. Sjeverna obuhvaća Varaždinsku, Požešku, Srijemsku i Đakovačko-srijemsku nad/biskupiju. Južna obuhvaća Šibensku, Dubrovačku, Zadarsku i Splitsko-makarsku nad/biskupiju, te Salezijanske provincije.
 
2010./11. održana je treća specijalizacija animatora instruktora na kojoj je sudjelovalo 30 animatora iz Šibenske, Varaždinske, Srijemske, Đakovačko-osječke, Zagrebačke, Vrhbosanske nad/biskupije i Salezijanske provincije.
2013./14.  održana je u Zagrebu četvrta specijalizacija animatora instruktora u organizaciji Ureda HBK za mlade. Sudjelovalo je 32 animatora instruktora.